GWS Mashari

*2013

Züchter und Besitzer: Michael Seidlitz

 

    Maysoun Ansata Halim Shah
  Ansiba Mujalli Maysouna
     
  Ansiba Joumanah Shaikh Al Jiwan
    Menaifah
GWS Mashari
   
   
    Monatasar Madkour
  Munifah Maymoonah
     
  Massilah Madkour
    Maymoonah